Ressam olmak için yola çıkmış olan kadın hayatının en önemli kritik dönemlerinden birine yaklaşmaktadır. Yıllardır hayalini kurduğu ve çok yaklaştı bu gayesinde genç ressam olarak gayet ateşli yapısıyla dikkat çekmekte ve fantezi filmler alemine de adım atmaktadır. Diğer taraftan adamın eline aldığı kağıt ve kalemle hangi noktalara dikkat çekmek istediğini anlatmak istiyor ve kritikler yapıyor. Eleştirilerinde haklı ya da haksız olduğuna pek bakmaksızın bu genç kıza yakından alakadar olması aralarını ciddi bir şekilde yaygınlaştırmıştır. Çok geçmeden daha yakınsan bir düşler alemine doğru bakıyorlar ve aralarındaki ilişki direkt olarak fantezi film döngüsünün içerisine giriyor. Genç ressam kafasında yarattığı düşünceleri izle açıklamasıyla harfiyen uyguladığı takdirde başarılı olacağını bilmesi de ona özgüven vermektedir. İlerleyen safhalarda daha da yakın olabilecekler ama bundan önce sevişmeye geçmemeleri gerekiyor gibi düşünüyorlar. Fakat engel olmaya çalıştıkları duyguları yavaş yavaş kontrolü ele alıyor ve ateşli filmler kesiti alanına doğru yaklaşıyorlar. Kontrol edilemediği noktalarda akışa bırakarak sadece olayı gidişatına kendilerine salmak istiyorlar.

Porno Bölümü:

Mobil

Porno film için yorum

Bilgilerin gizli tutulur. *

*